Sveikinimai.com » SMS tekstai » Kiti

   Gimtadienis
   Draugai
   Šventės
   Linksmi
   Meilė
   Gėlės
   Gyvūnai
   Įvairūs
   Gamta

   Draugystė
   Gimtadienis
   Mamos dienai
   Meilės
   Posakiai
   Susipykus
   Mokykla
   Kalėdos
   Nauji metai
   Velykos
   Vestuvės
   Tėvo dienai
   Su pavasariu
   Moters dienai

   Labas rytas
   Labos nakties
   Juokingos
   Apgaulingos
   Įžeidžiančios
   Liaudies išmintis
   Meilės
   Nusivylimo
   Angliški
   Suaugusiems
   Kiti

   Vestuvių
   Įvairūs 
 
| 1 | 2 | Toliau >
 
 
 
 
50. 
Šaltinis, Matematika.
Oi kiek daug darbų.

Pradėsiu nuo lietuvių
Ir namų darbų..
 

49. Yra pasauly šalys.
Trys tai meilė, laimė ir mirtis
Ir visos šios šalys trys tave
Kada nors vistiek aplankys!
 

48. 9 dalykai, kurių Dievas neklaus paskutinio teismo dieną:
1… Dievas neklaus, kokią mašiną vairuoji. Jis klaus, kiek žmonių tu pavežei.
2… Dievas neklaus tavo namo dydžio. Jis klaus, kiek žmonių yra laukiami tavo namuose.
3… Dievas neklaus, kiek drabužių tavo spintoje. Jis klaus, kiek tu aprengei.
4… Dievas neklaus kokia tavo didžiausia alga buvo. Jis klaus, ar išnaudojai visas savo galimybes jai gauti.
5… Dievas neklaus tavo profesijos pavadinimo. Jis klaus, kaip tu atlikai savo darbus.
6… Dievas neklaus, kiek draugų turėjai. Jis klaus kiek yra žmonių, kurie laikė tave draugais.
7… Dievas neklaus, kokioj kaiminystėj gyvenai. Jis klaus, kaip elgeisi su kaimynais.
8… Dievas neklaus, kokios spalvos tavo oda. Jis klaus, koks yra tavo būdas.
9… Dievas neklaus, kiek laiko gyvenai. Jis klaus, kiek meilės išdalinai.
 

47. Nusipirkau gaublį, kad galėčiau nusispjauti ant viso pasaulio.
 


46. Gyvenimas - tikriausiai toks ir liks jis,
Kol jo gyvąja dalele esi-
Tai miglią dieną keičia saulės blyksnis,
Tai vėl sutrikęs neria debesin..

Gyvenimas - tai didelis stebūklas,
Kurį suvokt nevisada gali,
Kas kartą tenka sau mažiau palikti,
Save kitam, lyg skolą grąžini.

Toksai gyvenimas. Toksai..
Ir nieko tragiško.
Tokia galbūt visa žmogaus gama:
Ieškodamas erdvės aukščiausio taško,
Kažkam esi šviesa ir šiluma..
 

45. Gyveni tik viena kartą, niekada neliūdėk, nes reikia džiaugtis gyvenimu, mylimais žmonėmis, kuriuos saugai, kad neprarasti ir myli.. Niekada nepakelk prieš save rankos, nes vėliau gailėsies, kad taip padarei ir kentės artimi žmonės.. Taip, kad gyvenk mylėk tuos žmones, kurie myli tave, šypsokis, naudokis kieviena akimirka, nes, gyvenimas trumpas..
 

44. Jeigu norim būti mylimi, turim kalbėti su kitais žmonėmis ne apie tai, kas mums rūpi, o apie tai, kas jiems rūpi. O kas gi rūpi jiems? Jie patys..
 

43. Mes merginos mėgstam dūkti
Tik nakčia,
Mums vaikinai dar visai
Nerūpi Ne!
Mes merginos šėlstam,
Dūkstam paslapčia,
Mums vaikinai lieka dar
Tiktai gale..
Mes merginos mėgstam būti
Mylimos,
Bet vaikinų trūksta
Kaip niekada..
 

42. Sako, rudenį lapai pagelsta,
Sako, vasarą žydi linai,
Sako, žiemą vėjai šėlsta,
O pavasarį slenka ledai.
Sako, žmonės nemoka mylėti
Džiaugtis laime ir saulė šviesa
Sako, žmonės nemoka kentėti,
Sako, bet juk tai
Netiesa!
 

41. Vyrai - kaip kava - patys geriausi, karšti, stiprūs ir tie, kurie neleidžia užmigti visą naktį. Vyrai - kaip kompiuteriai - juos sunku suprasti ir jie amžinai turi problemų su atmintim. Vyrai - kaip makiažas - niekad neišlieka pakankamai ilgai. Vyrai - kaip spermatozoidai - tik 1 iš milijono gali būti tinkamas. Vyrai - kaip mikrobangė - įkaista per 15 sek. Vyrai - kaip reklama - viskas kas jose sakoma, kelia abejones. Vyrai - kaip pašto ženklai - jai gerai palaižysi, sunkiai beatplėši. Ar ne tiesa?
 

40. Negailek rudens krentančių lapų,
Jie pavasarį vėl išsiskleis,
Bet gailėk taip greit bėgančių metų
Jie daugiau niekada neateis..
 

39. Man nesvarbu kaip jausiuos aš šiandieną
Aš noriu tik matyti tavo švytinčias akys.
Ir nieko nėra man geriau negu kas dieną
Tau dovanoti savo sielą, kūną ir mintis..

Nuo šiol aš stengsiuos padaryti viską
Kas tik pavirstų meile ir ramybe tavo širdyje.
Aš noriu,kad tu amžinai man liktum
Nepakartojama svajonė virtus tikrove..

Aš noriu,kad jau niekad nepamirštum
Kokia(s) svarbi(us) esi tu man.
Man reikia,kad tu nuolat prisimintum
Jog su tavim ramybę atrandu..

Aš be paliovos kasdien galiu kartoti,
Kad man gera kai tu esi su manimi..
Galiu tau iš visos širdies dėkoti
Už tai, kad leidi nuolat būti savimi..
 

38. Ar tu gali man pasakyt koks tikslas..?
Dėl ko mes gyvename ir mirštam?
Ar viskas ką mes darom turi prasmę?
Kodėl mes šypsomės ir verkiame kasdien..?

O gal galėtum tu man tyliai pasakyti
Savo slapčiausius troškimus ir svajones?
Ir gal man leistum pabandyt kartu
Eit su tavim nežinomu gyvenimo keliu..?

Ar tu gali tykėt viskuom ką mato tavo akys?
Tykėti besidaužančia širdim?
Ar tu gali gyvent ir džiaugtis,
Bei tuo džiaugsmu dalintis su manim..?
 

37. Spalvoti tampa sapnai
Kai žmogų pakelia sparnai
Ir jei jis juos turės,
Visada laimei į akis žiūrės.
 

36. Žmonės sukūrė dainą,
Ji ateina, išeina ir vėl sugrįžta.
Žmonės sukūrė žmogų,
Jis ateina, išeina ir negrįžta.
 

35. Sinoptikai sakė, kad šį savaitgalį bus 30 laipsnių šilumos: 15 laipsnių šeštadienį ir 15 laipsnių sekmadienį.
 

34. Jeigu vienas vyras gali nuskristi į Mėnulį, tai kodėl jie negali išskristi visi?
 

33. Kai gyvenimas tau tampa priešu ir bijai pažvelgt jam į akis, kai draugai vadina niekšu ir iš skausmo plyšta tau širdis..
Kai mintys sukas apie mirtį, kai nebėra prasmės gyvent, tu prarandi tikėjimą ir viltį, kad dar gali kažką iškęst..
Kai tavo rankose nuvysta gėlės žiedai, pabyra vėjo nešami, kai pradangina pėdas smėlis, pamirštam per gyvenimą mes lėkdami..
Kai ateina noras, pakilt į dangė, užsisvajojęs ištiesi rankas, kai širdyje dar tiek svajonių, tu nori kelt aukštyn vis jas..
Kai metai teka kaip vanduo, kai lapai krinta nes ruduo. Kai širdyje tu nori būt vėl vaikas, bet taip negailestingai teka laikas..
 

32. Žmogus visada ko nors ieško
- Tarp žvaigždžių žvaigždės,
Tarp žmonių - žmogaus.
Lai šį žvaigždelė, kurios tu ieškai
Būtų kuo šviesesnė,
O gyvenimo kely
Būtų kuo daugiau gerų žmonių
Nes tiesa, kad mes ieškome
Šviesos ir gėlių,
Šilumos ir meilės
- Tai savęs mes
Ieškome tarp jų..
 


31. Gyvenimas yra grožis, žavėkis juo
Gyvenimas yra palaima, naudokis ja
Gyvenimas yra sapnas, paversk jį realybe
Gyvenimas yra iššūkis, priimk jį
Gyvenimas yra pareiga, atlik ją
Gyvenimas yra žaidimas, žaisk jį
Gyvenimas yra brangus, elkis su juo rūpestingai
Gyvenimas yra turtas, saugok jį
Gyvenimas yra meilė, džiaukis ja
Gyvenimas yra mįslė, įmink ją
Gyvenimas yra pažadas, tęsėk jį
Gyvenimas yra liūdesys, įveik jį
Gyvenimas yra kova, kovok ją
Gyvenimas yra nuotykis - leiskis į jį..
 

30. Tą vakarą, tamsų vakarą,
Kai lijo už lango lietus,
Širdyje nerimo audra
Ir artėjo sapnas tamsus.

Tą vakarą, toli horizonte
Sužibo ugnelė skaisti,
Tą akimirką kažkas pašnibždėjo,
Jog tu ten esi.

Ugnelė žibėjo per lietų,
Neužgeso nuo vėjų žvarbių,
Ugnelė lyg sakė man vienai
Jis neužmiršo tavo akių.

Bet vieną ramią ir šiltą naktį,
Kai žvaigždės rymojo danguj.
Ugnelė staigiai užgeso,
Palikdama vien tuštumą tolumoj.
 

29. Baltai šarmoja rudenio šalna,
Nusviro vasaros margosios žiedas,
Lapeliai žvelgia tyliai į tave -
Sušildyki širdim visus, kam šalta.

Saulutė slepiasi drumzlinam danguj,
Lietaus lašai į skruostus teška,
Nuo šalčio stingsta žemės sąnariai -
Širdis kažko vis klaikiai blaškos.

Pagelto lapai sodo pakelėj
Auksinis smėlio aidas dingo,
Nusinešė vėjelis jį toli toli,
Kur niekas jo negirdi ir nemato.

Priglauski žiedus rudenio šalnoj,
Sušildyki delnuos, krūtinėje
Pravirkęs rūkas rudenio šarmoj
Vėl sugrąžins, ko lauki išsiilgus.
 

28. Plasnoja paukščiai
Palieka jie mus
Norėčiau ir aš
Plasnoti kartu

Norėčiau pasaulį
Regėt iš aukštai
Matyti tave
Žemėj žemai

Nuskrieti norėčiau
Aš labai toli
Paukšteli mielas
Plasnok su manim.
 

27. Kai šalti rudens vėjai aimanuoja..
Ir klausia kas laimę atneš!
Prie bevystančio ramunės žiedo..
Aš ilgiuos, ilgiuos tavęs!
 

26. Užmiegi..
Pasineri į sapną..
Ir tuo metu junti,
Kaip žvaigždės krenta..

Kartu prisimenu save
Mirštančia iš skausmo
Tačiau mėnulis šviečia vėl
Ir skausmas dingsta..

Paklauskime geriau savęs..
Ar verta verkti?
Dėl to žmogaus,
Kuris sužeisti nori..

Geriau numirti..
Būti po žeme giliai..
Ir neskaudins jau niekas
Vėlei manęs..

Bet pabudus supranti,
Kad gyventi reikia..
Nes draugai šalia
Ir žvaigždės krenta..
 

25. Jei kelio kada nežinai,
Pažiūrėk į skrendantį paukstį.
Ar gali palūžti sparnai?..
Kai jaunystė juos šaukia į aukštį!
 

24. Kas parašė tu žinai, jeigu klaus sakyk bernai. Jei tavim nepatikės - duok i liūlį ir tylės!
 

23. Atminimas ne vežimas du degtukai ir sprogimas.
 

22. Policijos komisariatas baudzia uz tai kad: 1. miegi vienas 2. miegi ne nuogas 3. miegi ne su manim. Bauda uz tai 600 bucinuku. Malonek pasakyti kada sumokesi?? Jei per 7 dienas neatsiskaitysi bauda padides iki..... chi chi..
 

21. Vyrams įtikti neįmanoma.. jeigu elgiesi su juo gražiai - sako, kad įsimylėjai, jei ne - pareiškia, jog esi išdidi. Jeigu su juo ginčijiesi - išvadina ožka, jeigu tyli nutaria, kad neturi smegenų. Jeigu jo nemyli - stengiasi tave užkariauti, jei rodai jausmus - nekreipia į tave dėmesio.. Jeigu atsisakai su juo mylėtis, pareiškia, kad jo nemyli. Jei sutinki tai daryti, tik įsitikina, kad esi pigi.. Jeigu įskaudini - esi žiauri. Jei taip pasielgia jis, paaiškėja,kad tu per daug jautriai reguoji..
 

20. Jeigu susitikti mums netektų,
Jei būtų man sunki dalia,
Tai atminimui tepalieka
Mano šešėlis pas tave..
 

19. Vaikystė - margas drugelis,
Vaikystė - žiedas gražus.
Ji skraido lyg pienės pūkelis,
Ir greitai palieka ji mus..
 

18. Galbūt kada didžiuosies,
Pažinti nenorėsi,
Bet šito margo lapo,
Tikiuosi neišpleši..
 

17. Kai aplink ima sodai žydėti,
Baltą pumpurą skleidžia žiedai,
Reikia taip savo laime tikėti,
Kad išplauktų paskendę laivai..
 

16. Jei gyvenime darysi vien garbingus darbus, tau ir tamsiausi keliai bus šviesus..
 

15. Atverk duris, Atsirakinki širdį
Tegu sueina draugės ir draugai
Tikri bičiuliai tavo sielą girdi,
ir bus ištikimi ilgai.
 

14. Stovi tiltas, teka upė, o po tiltu šernas tupi. Lai juos velnias, tegu tupi, teka upė-man nerūpi!
 

13. Šviečia saulutė, plaukia ledai ant ledo varlytės mylisi smagiai, slysta kojytės, šąla pilvai, bet varlytėms nė motais, nes jos mylisi karštai. Su pavasariu.
 

12. Sianakt kosmose buvau
Ir ateivius as maciau
Valgiau kosmose ledu
Su kokosais ir be ju..
 

11. ??? Gavęs(-usi) šiuos 3 klaustukus, turi nepaparastą galimybę.. Gali manęs klausti 3 tau rūpimiausius klausimus! Atsakymai garantuoti!
 
 
 
 
 
| 1 | 2 | Toliau >
 
 


 Tą vakarą, tamsų vakar…
  

Atvirukai
   Naujausi
   Nesenai išsiųsti
   Populiariausi

   Naujausi sveikinimai
   Naujausi SMS tekstai
   Naujausi tostai
  Svetainėje:
  Sveikinimų - 2063
  SMS tekstų - 2817
  Tostų - 35
  Atvirukų - 2445

Visos teisės saugomos © | info@sveikinimai.com